CHKO Třeboňsko

CHKO Třeboňsko je jedno z mála velkoplošných chráněných území, které se nachází v rovinaté krajině. Přestože jde o oblast, která je po staletí přeměňována člověkem, zachovaly se zde velice cenné přírodní hodnoty. Najdete zde mnoho míst, která jsou příkladnou ukázkou harmonického vztahu mezi přírodou a lidskou činností.

Ochrana přírody v CHKO Třeboňsko

Chráněná krajinná oblast na Třeboňsku byla vyhlášená v roce 1979. O mimořádném významu území svědčí zařazení Třeboňska mezibiosférické rezervace UNESCO v rámci programu Člověk a biosféra již v roce 1977. V CHKO Třeboňsko, které má celkovou rozlohu 700 km2, jsou nejcennější lokality chráněny v rámci 35 přírodních rezervací a památek, z toho má 5 území status národní přírodní rezervace. K nejcennějším lokalitám patří tzv. přechodová rašeliniště.

Přírodní hodnoty Třeboňska

Příroda Třeboňska vyniká především neobyčejnou pestrostí biotopů. V rozmezí několika desítek kilometrů zde najdete rozsáhlé jehličnaté a listnaté lesy, zbytky lužních lesů, přechodová rašeliniště, která se svými podmínkami přibližují chladné severské tundře, teplé stepní lokality, mokřadní louky či rybníky, jejichž břehy často nahradily původní mokřadní ekosystémy. S touto rozmanitostí úzce souvisí i mimořádná druhová pestrost především rostlin a bezobratlých živočichů, kteří se na území CHKO Třeboňsko vyskytují.

Mokřadní ekosystémy – CHKO Třeboňsko

Mezi nejvýznamnější biotopy Třeboňské pánve patří tzv. přechodová rašeliniště, která se vyznačují vzácnými společenstvy rostlin a na ně navazujícími druhy bezobratlých živočichů. Třeboňská rašeliniště společně s vybranými rybníky a dalšími mokřadními biotopy oblasti jsou zařazena mezimezinárodně významné mokřady v rámci Ramsarské konvence o ochraně mokřadů pod názvy Třeboňské rybníky a Třeboňská rašeliniště.

Ptačí oblast Třeboňsko

Třeboňsko s více než 400 rybníky patří k mimořádně významné lokalitě z hlediska výskytu vodních ptáků, a to nejen v rámci České republiky, ale i střední Evropy. Celkem bylo na Třeboňsku pozorováno 280 druhů ptáků, z toho více než 180 hnízdících. K nejvzácnějším druhům patří orel mořský. V rámci evropského programu Natura 2000 zde byla vyhlášena Ptačí oblast Třeboňsko.

Oficiální stránky CHKO Třeboňsko: www.trebonsko.ochranaprirody.cz

Třeboňsko se může pochlubit téměř pětistovkou rybníků, a proto se také často tato oblast nazývá krajinou dvojího nebe.

Na Třeboňsku je mnoho rybníků různých velikostí a tvarů. Několik je jich rozlohou doslova obřích; z nich je dominantní rybník Rožmberk, který je zároveň i největším rybníkem Česka.

 

Největší rybníky Třeboňska

 
 

Největší rybníky Třeboňska

Všechny rybníky jmenovat nemůžeme, proto nabízíme seznam pětasedmdesáti největších a nejvýznamějších třeboňských rybníků:

Pořadí Rybník        Výměra  Katastrální území    
1. Rožmberk 647 Stará Hlína
2. Horusický velký 440 Horusice
3. Dvořiště 387 Dolní Slověnice
4. Velký Tisý 313 Lomnice n. Lužnicí
5. Záblatský 310 Záblatí
6. Staňkovský 272 Staňkov
7. Svět 214 Třeboň
8. Koclířov 202 Smržov
9. Bošilecký 200 Bošilec
10. Opatovický 165 Domanín
11. Kaňov 161 Přeseka
12. Ponědražský 141 Ponědraž
13. Spolský velký 137 Libín
14. Vlkovický 104 Vlkovice
15. Jezero staré 97 Lutová
16. Podsedek 94 Stíbřec
17. Ruda 84 Kojákovice
18. Vdovec nový 84 Holičky
19. Krčín 83 Mazelov
20. Ženich 82 Holičky
21. Schwarzenberg 80 Ponědrážka
22. Hejtman 79 Chlum u Třeboně
23. Naděje 74 Klec
24. Potěšil 74 Klec
25. Klec 69 Klec
26. Hospodář starý 67 Lutová
27. Lipnický nový 66 Bor
28. Černá velká 63 Mirochov
29. Výskok 61 Slavošovice
30. Špačkov 58 Staňkov
31. Humlenský 57 Stíbřec
32. Vítek 49 Stará Hlína
33. Vlkovský 47 Vlkov
34. Blato 44 Mirochov
35. Ptačí Blato 44 Smržov
36. Jámský 43 Branná
37. Kanclíř starý 43 Lutová
38. Černičný 42 Klec
39. Svobodný 42 Staňkov
40. Purkrabí 38 Chlum u Třeboně
41. Šatlavy 36 Lomnice n. Lužnicí
42. Vdovec starý 35 Stará Hlína
43. Rod 34 Val
44. Příbrazský 33 Příbraz
45. Kanclíř nový 31 Lutová
46. Ponědrážkovský 31 Ponědrážka
47. Výtoha horní 31 Lutová
48. Břilický 29 Třeboň
49. Překvapil 29 Mazelov
50. Služebný 28 Lomnice n. Lužnicí
51. Hliníř 27 Lhota u Dynína
52. Jezero nové 27 Lutová
53. Tisý malý 27 Přeseka
54. Vyšehrad 27 Holičky
55. Dobrá vůle 25 Klec
56. Výtopa dolní 25 Lutová
57. Lipičí 24 Kolence
58. Děkanec 22 Domanín
59. Lomnický velký 22 Lomnice n. Lužnicí
60. Verfle 22 Břilice
61. Hospodář nový 20 Lutová
62. Nový u Cepu 20 Cep
63. Cirkviční 19 Domanín
64. Okřínek 19 Kolence
65. Hůrky 18 Domanín
66. Skutek 18 Klec
67. Zadní u Domanína 18 Lipnice
68. Lipnický starý 17 Lipnice
69. Nový u Dvorců 17 Třeboň
70. Starý u Břilic 17 Třeboň
71. Zvíkovský 17 Zvíkov
72. Láska 16 Klec
73. Spálený nový 16 Holičky
74. Nový u Frahelže 15 Frahelž
75. Pasecký přední/zadní   15 Novosedly n. Než.

Katastrální výměry rybníků jsou uvedeny v hektarech, a jsou aktuální k datu 1. 6. 2012.